Aktuellt


Medlemsaktiviteter

Denna höst erbjuder vi förutom de fasta aktiviteterna bland annat en herrmiddag, träff för tjejer på Kulturhuset och i december en gemensam jul-lunch. Information om dessa aktiviteter och fler hittar du i Hjärnbladet nr 4 2014 (Har du problem att öppna, högerklicka på länken och välj ”öppna länk i ny flik”) eller kontakta oss


Två Träffar för anhöriga och närstående

Är du anhörig eller närstående till någon som har en förvärvad hjärnskada? Den 6 och 20 november har du möjlighet att träffa andra i samma situation och få mer information om vad du som anhörig har rätt till för stöd. Läs mer HÄR


Vad vill du att vi förmedlar till våra lokala kommun- och landstingspolitiker?

Vi ser en utveckling där människor med förvärvad hjärnskada får allt svårare att beviljas stöd och insatser för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Dessa personer kan inte leva som tidigare och saknar samhällets stöd för att skapa ett nytt liv som fungerar. Därför har vi bjudit in samtiliga kommun- och landstingspartier till oss för ett samtal; Hur ska vi få rehabiliteringen för människor med förvärvad hjärnskada att fungera? Har du specifika frågor eller ämnen som du vill att vi ska ta upp på detta möte, kontakta oss senast den 6 november.


Annonsera i medlemstidningen!

Hjärnbladet är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i Hjärnbladet når du länets skadade och anhöriga – direkt i brevlådan. Tidningen når också ut till patienter och personal på vårdcentraler, sjukhus och dagliga verksamheter samt tjänstemän inom landstinget. Mer information hittar du HÄR


Tips


Tre tematräffar om förvärvad hjärnskada i Uppsala

Under hösten anordnar Infoteketet om funktionshinder i Uppsala tre tema-träffar om förvärvad hjärnskada. Se programmet på deras hemsida


Minneskurs på Skarpnäcks folkhögskola

Skarpnäcks folkhögskola har en Minneskurs för dig upp till 35 som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Läs mer på Skarpnäck folkhögskolas hemsida


Kurser och arrangemang på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder har många bra kurser och seminarier kring funktionsnedsättning. Titta gärna på deras program: kurser och arrangemang 2014


Kurser för personer med förvärvad hjärnskada på Lärvux Stockholm

Lärvux Stockholm har kurser för personer med förvärvad hjärnskada bland annat i kommunikation och samspel, datoranvändning, matematik och engelska. Läs mer i deras kurskatalog

 

Läs senaste Hjärnbladet

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsaktiviteter

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Följ oss på Facebook