Meny Stäng

Var med och ta fram nya krav på tillgänglig tv!

Sommaren 2021 kommer nya krav på tillgänglighet till tv-tjänster. Nu kan din organisation påverka de nya kraven genom att svara på vår enkätundersökning.

Så många som möjligt ska kunna ta del av innehåll på tv, oavsett deras förutsättningar och förmågor. Därför utformar Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) särskilda krav på tillgänglighet till tv-innehåll, till exempel vad gäller textning eller syn- och teckenspråkstolkning. Kraven uppdateras med jämna mellanrum för att följa med såväl den tekniska utvecklingen som nya användarmönster. Nu är det dags igen: den 1 juli 2021 ska ett nytt beslut vara på plats.

Funka, marknadsledande experter inom digital tillgänglighet, har återigen fått förtroendet att ta fram ett beslutsunderlag för myndigheten, baserat på kunskap och erfarenheter från olika intressenter. För att underlaget ska bli så heltäckande och rättvisande som möjligt behöver de målgrupper som berörs mest komma till tals. Med andra ord: Vi behöver din hjälp. Hur ser de målgrupper din organisation företräder på tv – på vanliga tv-apparater, i datorn, och i mobilen? Vilka behov av tillgänglighet finns?

Om du vill hjälpa till – och samtidigt ta chansen att påverka hur de nya kraven ska se ut – ber vi dig att svara på vår enkätundersökning senast den 5 februari. Det tar cirka 10 minuter att svara.

Du kan svara anonymt, men vi ser gärna att du lämnar din e-postadress om vi behöver ställa fördjupande frågor. Resultaten av enkätundersökningen och övriga efterforskningar ska sammanfattas i en skriftlig rapport som publiceras på MPRT:s webbplats.

Tack för att du hjälper till!

Klicka på länken nedan för att komma till enkätundersökningen:

http://surveys.funkanu.se/

Please follow and like us: