Meny Stäng

Utbildningsdagen 2017, tack alla deltagare och föreläsare för en fantastisk dag!

Årets tema Identitet och personlighetsförändringar drog över 150 deltagare till Immanuelskyrkan och utbildningsdagen för omvårdnadspersonal. Ordförande Janne Hagström inledde genom att hälsa föreläsare och deltagare varmt välkomna. Först ut i programmet var Rita Ehrenfors som gav oss grunderna till viktiga funktioner i hjärnan och omgivningsfaktorer som styr vårt beteende. Ritas långa erfarenhet av rehabiliteringar för personer med förvärvad hjärnskada gav oss alla nya inblickar i hur vi kan tänka både förebyggande och i specifika situationer. Rita visade oss även på hur viktigt det är att se personen som den är nu, inte som vi minns den innan skadan och hur viktigt bemötande är i den kommunikationen.

Vikten av att se och lyssna på vårdtagaren tog oss vidare till nästa föreläsning. Georg Drakos och Anne-Charlotte Kieller Wijk presenterade tillsammans  ett forskningsprojekt där de tittat på  berättande och lyssnande i praktiskt vård- och omsorgsarbete. Georg. Docent i etnologi visade vilka metoder de använt sig av för att studera arbetet och hur de upptäckt att berättandet och lyssnandet vävs samman och fyller lika viktiga funktioner. Ann-Charlotte berättade om konkreta situationer i sitt arbete som personlig assistent där hon använt sig av lyssnande, berättande och mycket humor för att nå fram till och mobilisera vårdtagares egna resurser. Anne-Charlotte och Georg förmedlade en varm respekt för omvårdnadspersonals arbete med lyssnade. De menade att det är något som denna    yrkesgrupp redan kan. De ser det istället som att forskningsprojektets  värde ligger i att sätta ord och begrepp på berättandet och lyssnandet för att vi ska kunna utvecklas ännu mer inom detta område.

En livskris som förändrar våra kognitiva eller fysiska funktioner och våra sexuella vanor kan skapa problem kring hälsa och identitet. Eftermiddagens föreläsningar inledde vi därför med arbetsterapeuten och sexologen Stefan Balogh. I sitt arbete med sexuell hälsa möter han både personal och patienter som har svårt att prata om detta ofta laddade ämne. På ett avslappnat sätt förmedlade Stefan både hur vi som omvårdnadspersonal kan prata om sex med vårdtagarna och konkreta tips för att kunna ha sex med sig själv eller någon annan.

Utbildningsdagen avslutades med en gripande berättelse av Berit Hessing och Lars Lippert. De berättade öppenhjärtligt om Lars stroke och den efterföljande resan mot ett nytt gemensamt liv. Tillsammans kämpade de sig igenom utmaningar av bristande sjukdomsinsikt, rehabilitering, utmattning och ny rollfördelning och förändrade identiteter. Vilken resa!

 

Please follow and like us: