Meny Stäng

Deltagarrekord på utbildningsdagen 2015

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län hade en stor utbildningsdag om hjärnan och förvärvade hjärnskador på ABF-huset den 22 oktober. Det var många som deltog denna dag, hela 250 personer, vilket vi självklart är glada och stolta över. Förbundssekreterare Johan Beckman var dagens moderator och inledde med en kort presentation av Hjärnkraft.

Därefter bjöd Johan in Per Hamid Ghatan, leg. läkare som doktorerat i kognitiv neurovetenskap. Whiteboardtavlan fylldes snabbt med intressanta frågor som Ghatan samlade in från deltagarna och utifrån dessa frågor tog han oss med på en otrolig föreläsning om hjärnan och dess läkningsförmåga efter en hjärnskada. En innehållsrik förmiddag som bland annat berörde intellektuella, sociala och beteendemässiga konsekvenser av en hjärnskada, hur stress påverkar hjärnan, sömnens vikt för läkning och inte minst rehabilitering och vad som visar sig fungera. Han påminde oss bland annat om hur viktig omvårdnadspersonalens samspel med patienten eller brukaren är. Det är viktigt att lära känna personen, lyssna på vad personer själv säger och upplever och individanpassa rehabilitering. Ett bra samspel möjliggör läkning!

Sara Vive, leg, fysioterapeut fortsatte att visa oss vägen kring träning och rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada. Hon berättade om olika träningsmetoder och lade stor vikt vid att ”efterfråga funktion”. Eftersom hjärnan är lat och gärna vill ta lättaste vägen till målet är det viktigt att vid en viss tidpunkt i rehabiliteringen titta på vad patienten/brukaren verkligen har möjlighet att förmå så att personen inte stannar i utvecklingen och tex fortsätter kompensera för en svagare sida istället för att träna upp den.

Dagens tredje föreläsare Itte Nygren berättade om Ronnie Gardiners rehabiliteringsmetod (RGRM) en cirkelträning för hjärnan, där färger, symboler, ljud, ord och bild får båda hjärnhalvorna att arbeta och samarbeta. Till medryckande toner fick vi alla ”upp och hoppa” och testa vår koordinationsförmåga och sensomotorik. De första övningarna var ganska lätta, men i takt med att musiken blev snabbare och kombinationerna av klapp och stamp blev mer avancerade så blev det svårt för de flesta av oss i salen att hänga med. RGRM har visat ge goda resultat i rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada.

Hur arbetar man som personlig assistent i en familj? I någons annans hem? Hos en person, som helt plötsligt i livet, behöver assistans? Dessa och andra svåra frågor tog sig Jan Blomström tillsammans med deltagarna an i dagens sista föreläsning. Blomström är Neuropsykologspecialist och har skrivit boken Älskade assistent, en inspirationsbok om coachande personlig assistans. Han visade på hur viktigt det är att värna om den assistentberättigande och dess familjs integritet men även hur viktigt det är att ha koll på vilken roll assistenten har enligt lag. Han delade med sig av en mycket lärorik föreläsning som väckte eftertanke.

Vilken bra dag med kunniga föreläsare och engagerade deltagare!

Följ oss och dela gärna inlägget