Meny Stäng

Utbildningsdagen 2014

Den 7 oktober samlades över 100 personer i Z-salen i ABF-huset för att delta i Hjärnkraft Stockholms läns utbildningsdag om hjärnan och förvärvade hjärnskador. Först ut att föreläsa var neuropsykolog Åke Pålshammar om Hjärna och beteende- om hur tankar, känslor, upplevelser och beteenden formas av relationen mellan omgivningen och hjärnans förutsättningar. Under denna föreläsning fick vi ta oss en titt i Åkes enorma kunskapsbank kring hjärnan och vad som kan hända vid en skada på hjärnan.

Han tog oss med på en resa till allt från nervceller och Amygdalan till olika minnessystem och inte minst hjärnans plasticitet; om dess möjligheter att utvecklas och förnyas och hur viktigt det är att vi använder och tränar den. Use it, or loose it, som han uttryckte det!

På eftermiddagen lämnades scenen över till Beatrice Hennings, grundare av Energi Drama, och hennes medskådespelare Lena. De spelade upp en situation som föreställde ett möte mellan en brukare och dess assistent. Situationen avbröts mitt i och skådepelarna bjöd in deltagarna  i en kreativ process där de fick möjlighet att tänka, tycka och till och med gå upp på scenen för att prova hantera situationen på sitt sätt.

Efter en kort bensträckare föreläste specialist i neuropsykologi Birgitta Johansson om hjärntrötthet, detta osynliga funktionshinder som är väldigt vanligt vid förvärvad hjärnskada. Hon berättade om hur livet kan se ut för någon som lider av hjärntrötthet och vilka problem de kan stöta på. Birgitta tog också upp olika tips som kan vara till hjälp så som att ta regelbundna pauser, arbeta med en sak åt gången och att planera medvetet så att man inte har för många saker att göra på samma dag. Tillsammans med sin kollega Lars Rönnbäck bedriver Birgitta forskning om olika behandlingsmöjligheter. Hon berättade om olika typer av medicinering och även om vilka goda effekter träning i Mindfulness       kan ge.

Dagen avslutas med ännu en process tillsammans med Energi Drama. Även denna situation, som rörde ett möte mellan en assistent och en anhörig, engagerade och mickarna gick varma bland deltagarna i publiken.

Tack alla deltagare, föreläsare och utställare för en inspirerande och innehållsrik dag!

Text och foto: Lena Nygren

Följ oss och dela gärna inlägget