Utbildningsdagen 2013

Den 24 oktober samlades 120 personer i ABF-huset i centrala Stockholm för att delta i Hjärnkraft Stockholms läns utbildningsdag om förvärvade hjärnskador.

Vice ordförande Åke Grapengiesser inledde dagen med en kort presentation om föreningens arbete och dess styrelse och kansli. Förmiddagen fortsatte sedan med en föreläsning av överläkare Catharina de Boussard som jobbar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus.

Utifrån frågeställningar kring hur hjärnan fungerar, vad som kan hända vid en förvärvad hjärnskada och vad som är målen på rehabiliteringskliniken kunde Catharina på ett tydligt sätt dela med sig av sina kunskaper till deltagarna. Ordet lämnades sedan över till Ronney Westin och hans medhjälpare Johanna. I sin föreläsning berättade Ronney om stroken som drabbade honom, livet innan, sjukhusperioden och livet efter. Det fanns många starka ögonblick i hans berättelse inte minst när han berättade om när han låg i narkotisk sömn och upplevde hur valet stod mellan döden eller barnen och han valde barnen och livet.

Efter lunchen fortsatte utbildningen med en längre föreläsning av neuropsykolog Jan Blomström. Med utgångspunkt i brukarens rätt till det egna livet, tog Jan upp flera viktiga men också känsliga aspekter av yrket personlig assistent och gav deltagarna chansen att tänka vidare kring sin yrkesroll och verkligen se på vilka skyldigheter så väl som rättigheter det har enligt lag. Jans bok Älskade assistent som just handlar om assistansrollen ingick i utbildningsdagen som studiematerial och delades ut till alla deltagare.

Dagens föreläsningar tog upp flera viktiga ämnen och infallsvinklar till förvärvade hjärnskador och personlig assistans. Att många deltagare dessutom så aktivt kom med frågor och konkreta funderingar, både i föreläsningssalen och på rasterna, bidrog så klart än mer till dagen som helhet. Tack alla deltagare och föreläsare för en riktigt givande dag!

 Text och Foto: Lena Nygren

Related Posts