Utbildning

Vi anordnar utbildningsdagar för dig som jobbar inom vård och omsorg med personer med förvärvad hjärnskada. Vill du att vi mejlar dig information om våra utbildningar, kontakta kansliet via mail.

Nästa utbildningsdag blir 25 oktober 2018. Tema: språk och kommunikation efter förvärvad hjärnskada. Mer information kommer i juni 2018.

För mer info om tidigare utbildningsdagar, klicka på programmen nedan:

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2


Vi kommer gärna ut till er!

Vad kan vi göra för er? Vi kommer gärna ut till er avdelning, vårdcentral eller skola etc. för att berätta om förvärvade hjärnskador och vår förening. Ta kontakt med oss så kan vi prata om just era önskemål!


Evigheten Tur&retur, föreläsning av Anita Ruotsalainen

Jag har varit med om en svår bilolycka, där jag i akutvård och under rehabiliteringen har stött på väldigt många typer av människor. Professioner med väldigt olika förmågor att bemöta mig som patient och medmänniska – bra och riktigt dåligt bemötande.

Med min bakgrund som utbildad sjuksköterska och med mångårig yrkeserfarenhet får jag möjlighet att dela med mig utifrån två perspektiv – både som vårdgivare och som vårdtagare. Jag berättar om mina erfarenheter av att drabbas av en traumatisk hjärnskada och att leva med konsekvenserna av skadan. Mitt syfte med min föreläsning är att förmedla egna erfarenheter från att ha varit vårdtagare och vårdgivare till professioner som möter traumatiskt hjärnskadade – utifrån teman som bemötande, empati, medmänsklighet, värdighet, familj, mm. Framför allt vill jag förmedla att allting är möjligt med rätt inställning.

PP- föreläsning med ljud på ca en timme
Evigheten – Tur & Retur

För mer information och bokning, kontakta kansliet