Meny Stäng

Utbildning

Vi kommer gärna ut till er!
Vad kan vi göra för er? Vi kommer gärna ut till er avdelning, vårdcentral eller skola etc. för att berätta om förvärvade hjärnskador och vår förening. Ta kontakt med oss så kan vi prata om just era önskemål!Vi anordnar utbildningsdagar för dig som jobbar inom vård och omsorg med personer med förvärvad hjärnskada. Vill du att vi mejlar dig information om våra utbildningar, kontakta kansliet via mail.

Hjärnkraft Stockholms läns utbildningsdag om förvärvad hjärnskada. Tema: Språk och kommunikation. 25 oktober 2018.

Det var stor variation på deltagare, vilket vi tycker var roligt eftersom vi lyckats nå ut till många olika yrkesgrupper. Personliga assistenter, gruppboenden, arbetsmarknadsförvaltningen, rehabiliteringskliniker, Astrid Lindgrens barnsjukhus, skola mfl. Vi hade även medlemmar med egen skadeerfarenhet och anhöriga som deltog denna dag.

Förändrade kommunikativa förmågor eller omgivningens bristande bemötande kan leda till stort lidande för personer med förvärvad hjärnskada. Detta viktiga ämne tog vi oss an med hjälp av tre logopeder från Danderyds sjukhus, plus en expertpanel och vår styrelseledamot Malin Blom som själva lever med konsekvenserna efter förvärvad hjärnskada.

Hela dagen handlade om information om hjärnan och konkreta kommunikativa strategier för att ge möjlighet för personer att uttrycka sig och förbättra samspelet. Under Kajsa Söderhielms föreläsning fick alla deltagare två om två prova på att vara samtalspartner till varandra. Övningen gick ut på att en samtalspartner skulle ha afasi och den andra inte. Hur gör man sig förstådd när man har afasi? Hur förstår man vad personen med afasi vill ha sagt? Och hur förstår man varandra? Hur når man fram till varandra? Expert panelen med Rita Ehrenfors hade också förberett frågor till respektive föreläsare.

Dessutom fanns Afasiföreningen, Hjärna tillsammans och Taltjänst i foajén under hela dagen för att svara på frågor kring specifika behov / arbetssituationer och delade ut informationsmaterial.

Våra föreläsare och ämnen under dagen

Malin Bauer – Hjärnan och språket efter en förvärvad hjärnskada

Mi Johansson – När kommunikationen inte funkar, fast orden finns

Malin Blom och Jenny Sillén Österman – Vägen till Malin 2.0

Kajsa Söderhielm – Supported Conversation (kommunikativa strategier)

Moderator Rita Ehrenfors och expertpanelen Lottie Filipsson och Fredrik Sandman

 

För mer info om tidigare utbildningsdagar, klicka på programmen nedan:

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2