Utbildning

Vi anordnar utbildningsdagar för dig som jobbar inom vård och omsorg med personer med förvärvad hjärnskada. Vill du att vi mejlar dig information om våra utbildningar, kontakta kansliet via mail.

Nästa utbildningsdag blir 25 oktober 2018. Tema: språk och kommunikation efter förvärvad hjärnskada. Mer information kommer i juni 2018.

För mer info om tidigare utbildningsdagar, klicka på programmen nedan:

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2


Vi kommer gärna ut till er!

Vad kan vi göra för er? Vi kommer gärna ut till er avdelning, vårdcentral eller skola etc. för att berätta om förvärvade hjärnskador och vår förening. Ta kontakt med oss så kan vi prata om just era önskemål!