Utbildning

Vi anordnar utbildningsdagar för dig som jobbar inom vård och omsorg med personer med förvärvad hjärnskada. Vill du att vi mejlar dig information om våra utbildningar, kontakta kansliet via mail.

Nästa utbildningsdag blir hösten 2018. Mer information kommer i juni 2018.

Senaste utbildningsdagen 25 oktober 2017, Tema: Identitet och personlighetsförändring

Det är inte ovanligt att omgivningen uppfattar att personer med förvärvad hjärnskada förändras. Både utåtagerande beteenden och initiativlöshet är vanliga följder av en hjärnskada. Personen kan också själv lida av att inte känna igen sina beteenden eller av att hamna i olika svåra situationer på grund av förlorade förmågor eller bristande sjukdomsinsikt. Men använder vi begreppen ”personlighetsförändring” och ”beteendestörning” på rätt sätt? Kan vi öva på att lyssna in personen som den är nu, efter skadan? Utifrån dessa frågor och fler, tittar vi under denna utbildning närmare på identitet och personlighetsförändring efter förvärvad hjärnskada. Efter dagens slut kommer du att ha en bättre förståelse för olika funktioner i hjärnan och vad som kan hända med självbilden efter en förvärvad hjärnskada, hur berättandet kan vara ett sätt att uttrycka vem man är och vill vara, kopplingen mellan sexuell hälsa och identitet och inte minst hur hjärnskadan kan bli en ny start. Missa inte denna dag!

Utbildningsdagen vänder sig främst till dig som jobbar med eller kring personer som har förvärvad hjärnskada. Men även du som har en egen skada eller är anhörig är mycket välkommen! OBS! Begränsat antal platser!

Föreläsare:
Rita Ehrenfors – Beteende och personlighet, förändring efter en förvärvad hjärnskada
Anne-Charlotte Keiller Wijk och Georg Drakos – Kan man lära sig att bli en bättre lyssnare?
Stefan Balogh – Sexuell hälsa, identitet och funktionsnedsättning
Lars Lippert och Berit Hessing – När hjärnskadan blir en ny start

Se fullständigt program, klicka på bilden nedan

Tidigare utbildningsdagar:

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2

Medlemsbladet januari 2014 kopia 2


Vi kommer gärna ut till er!

Vad kan vi göra för er? Vi kommer gärna ut till er avdelning, vårdcentral eller skola etc. för att berätta om förvärvade hjärnskador och vår förening. Ta kontakt med oss så kan vi prata om just era önskemål!


Evigheten Tur&retur, föreläsning av Anita Ruotsalainen

Jag har varit med om en svår bilolycka, där jag i akutvård och under rehabiliteringen har stött på väldigt många typer av människor. Professioner med väldigt olika förmågor att bemöta mig som patient och medmänniska – bra och riktigt dåligt bemötande.

Med min bakgrund som utbildad sjuksköterska och med mångårig yrkeserfarenhet får jag möjlighet att dela med mig utifrån två perspektiv – både som vårdgivare och som vårdtagare. Jag berättar om mina erfarenheter av att drabbas av en traumatisk hjärnskada och att leva med konsekvenserna av skadan. Mitt syfte med min föreläsning är att förmedla egna erfarenheter från att ha varit vårdtagare och vårdgivare till professioner som möter traumatiskt hjärnskadade – utifrån teman som bemötande, empati, medmänsklighet, värdighet, familj, mm. Framför allt vill jag förmedla att allting är möjligt med rätt inställning.

PP- föreläsning med ljud på ca en timme
Evigheten – Tur & Retur

För mer information och bokning, kontakta kansliet