Meny Stäng

Två kära profiler tackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Björn Boquist och Anita Ruotsalainen lämnade över stafettpinnen till nya ledamöter. Läs mer om årsmötet 2017 här!

Årsmötet visade på stort engagemang, av många slag. Den 23 mars samlades ett 40-tal medlemmar i HSO:s lokaler på St Göransgatan för att delta på årsmötet. Som inledning berättade ordförande Björn Boquist om några viktiga insatser föreningen gjort under året. Bland det nämnda fanns föreningens engagemang i projektet Hjärna tillsammans, det intressepolitiska arbetet med att stödja implementeringen av SIP och alla de sociala/stödjande aktiviteter som vi anordnar för personer med en skada och anhöriga (läs mer i föreningens verksamhetsberättelse 2016). 

Detta år hade medlem Susan Abrams lämnat in en motion till årsmötet angående utskick av information till årsmötet och årsmötets form. Vice ordförande Janne Hagström redogjorde för styrelsens förslag till svar. Alla medlemmar får en årsmöteskallelse hemskickad minst 2 veckor innan årsmötet (i år gick den ut redan 23 februari). I kallelsen ingår dagordning, eventuella motioner, verksamhetsplan och budget för året samt valberedningens förslag. Verksamhetsberättelsen för föregående år skickas till alla som anmäler sig. Föreningens årsmöte är formellt och är något vi behöver genomföra, bland annat för att kunna ansöka om bidrag till verksamheten. Men det finns alltid möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Årsmötet godkände styrelsen förslag på svar. Susans motion ledde även till att vi detta år hade en extra frågestund efter det formella årsmötet då alla närvarande kunde ställa fler frågor.

I och med årsmötet fick vi tacka av två stora profiler i Hjärnkrafts Stockholmsförening. Björn Boquist lämnar sitt uppdrag som ordförande efter 14 år (16 år i styrelsen). Och Anita Ruotsalainen lämnar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen, också hon efter 16 år. Vi är dock glada att kunna meddela att de båda kommer att fortsätta engagera sig. Anita kommer bland   annat att fortsätta hålla i Minnesträning, Insiktssamtal och ta hand om Öppet Hus då och då. Björn kommer att sitta kvar som suppleant ett år för att stödja den nya styrelsen. Hela årsmötet kunde enas om att de gjort ett fantastiskt arbete för föreningen! I samband med detta årsmöte lämnade även Marlou Mönnig Vislie, som inte kunde närvara, sitt uppdrag efter ett år som suppleant i styrelsen. Marlou har bland annat hållit i föreningens uppskattade Mindfulnesskurs. Hon lyckades även på ett fantastiskt sätt    guida 150 personer genom utbildningsdagen, då i sin roll som konferencier. Stort tack för ditt arbete Marlou! Vi kunde samtidigt välkomna två nya   ledamöter i styrelsen. Christer Nygren är anhörig och gick in som ordinarie ledamot på två år. Zerya Güler som själv deltar i föreningens grupp för unga vuxna med en egen skada gick in som suppleant på ett år. Mats Schalling, Lilia Kalmér, Anna Kilander, Rolf Brewitz och Michael Lunkvist fortsätter sitt arbete i styrelsen även det kommande året. Vi kunde konstatera att valberedningen gjort ett mycket bra jobb i år igen. Lottie Filipsson, Airi Kärkkäinen Karlsson och Cecilia Lundberg fick även de förnyat förtroende. Vill du ha mer information om årsmötet, ta del av protokoll eller handlingar, se handlingarna, eller kontakta kansliet.

Följ oss och dela gärna inlägget