Träffar för anhöriga och närstående

Några gånger per år anordnar vi träffar för anhöriga och närstående till personer med en förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder både samtalsträffar där det finns möjlighet att berätta om sina erfarenheter tillsammans med andra som lever i liknande situationer och stödja varandra. Samtalsträffarna leds av styrelseledamöter som själva är anhöriga. Vi erbjuder även träffar som rör sig kring specifika teman med en inledande föreläsning och tid för frågor. Titta i det senaste Hjärnbladet för att se när nästa anhörigträff är.

Related Posts