Meny Stäng

Träff med representanter från kommun- och landstingspartierna

På föreningens styrelsekonferens 2014 tillsattes en grupp för att arbeta med att uppvakta våra lokala politiker kring frågor om hur rehabiliteringskedjan för människor med förvärvad hjärnskada fungerar. Arbetsgruppen bestod av Tommy von Hellens, Lilia Kalmér och Anita Ruotsalainen. Under hösten samlade de in frågor och önskemål kring ämnet från styrelsen och medlemmar i föreningen och bjöd sedan in representanter från alla kommun- och landstingspartier till ett möte.

Träffen ägde rum den 19 november och föreningen fick besök av representanter från 6 partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Förutom arbetsgruppen deltog även Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin, Lena Nygren från kansliet och Hjärnkrafts förbundssekreterare Marie-Jeanette Bergvall som tog rollen som moderator. Under mötet togs en rad frågor upp bland annat synpunkter på hur dåligt överföreningen från landsting till kommun fungerar i praktiken för många ur vår målgrupp och vilka brister de möter i kontakten med primärvården. Mötet i sin helhet visade på stor samsyn och politikerna kunde lyhört ta till sig våra synpunkter. Under kvällen knöts även viktiga kontakter för framtida intressepolitiskt arbete.

Arbetsgruppen kommer nu att utvärdera mötet för att se vad som blir nästa steg i det intressepolitiska arbetet för en bättre livslång hjärnskaderehabilitering.

Läs mer på vår sida för intressepolitiskt arbete

Text och foto: Lena Nygren

 

 

 

 

Följ oss och dela gärna inlägget