Träff för föräldrar och syskon till ung vuxen (18-29år) med förvärvad hjärnskada

Är du förälder eller syskon till ung vuxen (åldern 18-29 år) som har en förvärvad hjärnskada? Nu anordnar vi en träff för just dig. Vi tror att du möter frågor som; Hur kan jag ta hand om mig själv samtidigt som jag behöver vara ett stöd? Hur ska jag sätta gränser för min son/dotter? Vad ska jag engagera mig i, vad ska jag släppa? Hur kan vi förstå varandra i familjen när vi reagerar på olika sätt? Under kvällen kommer du att få möjlighet att berätta om din situation, träffa andra anhöriga och dela med dig av dina önskemål för kommande anhörigträffar. Föreningen önskar dig varmt välkommen!

Träffen kommer att ledas av Ann Hellströmmer, socialarbetare som jobbat med ungdomar med olika problemställningar och deras föräldrar hela sitt yrkesliv och just nu är projektledare för Hjärnkrafts anhörigprojekt. Björn Boquist och Åke Grapengiesser från föreningens styrelse och själva anhöriga kommer också att finnas på plats.

Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast den 14 september.
Var: beroende på hur många vi blir.
Kostnad: 20kr för smörgås och kaffe/te

Related Posts