Meny Stäng

Skrivelse till trafiknämnden

Efter att kvinnliga medlemmar vittnat om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av färdtjänstpersonal lämnade föreningen in en skrivelse till Trafiknämnden där vi frågade om de är medvetna om situationen med en uppmaning att skicka en enkät till färdtjänstkunder där de anonymt kan beskriva sina erfarenheter.

I svaret från Trafikförvaltningen meddelar de att de känner till att det förekommer och att de behandlar inkomna anmälningar med förtur och på största allvar. Läs breven i sin helhet nedan.

Skrivelse till Trafiknämnden

Svar från Trafikförvaltningen

 

Följ oss och dela gärna inlägget