Meny Stäng

Hjärna idag! En gemensam konferens för Modellprojektet och Hjärna tillsammans 20 november, SAVE THE DATE!

I tre år har vi deltagit i samarbetsprojektet Hjärna tillsammans som syftar till att förbättra möjligheterna för personer med olika former av hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. I projektet har både föreningar, rehabkliniker och dagliga verksamheter deltagit. I både ”Modellprojektet” och ”Hjärna Tillsammans” har brukare, patienter och profession, utifrån respektive projekts unika förutsättningar, tagit fram underlag och rapporter, utarbetat modeller och genomfört en mängd aktiviteter – till nytta för målgrupperna. Läs mer genom att klicka på PDF:en ovan och boka in datumet 20 november!

Please follow and like us: