Meny Stäng

Samordnad individuell plan – ett sätt för dig att få ordning på tillvaron

Har du behov att få hjälp med att samordna och hantera dina olika vårdkontakter? Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ska din kommun tillsammans med landstinget vid behov upprätta en så kallad Samordnad individuell plan (SIP). En SIP kan hjälpa dig att ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av din vård. En SIP kan också hjälpa dig att förbättra den sammanhållande rehabiliteringsprocessen. Bestämmelsen gäller för alla kommun- och landstingsfinansierade verksamheter men det finns också andra samverkansparter så som tex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kriminalvården som kan vara aktuella. Om du har behov så har du rätt till en SIP! Känner du eller din närstående att en SIP behövs, fråga tex din läkare, sjukgymnast, biståndsbedömmare eller arbetsterapeut så hjälper de dig. Vid behov, visa dem följande dokumentet: Mer info om Samordnad individuell plan (SIP)

Följ oss och dela gärna inlägget
Facebook
Facebook
YouTube