Meny Stäng

Informationsträffar inom Habilitering och hälsa

I sommar erbjuder vi Diagnos och sen då? – informationsträffar för närstående vid sex olika tillfällen i juni och juli. För datum och tid var god se bifogad poster. Syftet med träffarna är att ge en övergripande bild av vilket stöd som finns inom bland annat habiliteringen, kommunerna och skolan, och hur man får del av stödet. Träffarna kommer att hållas i en stor lokal med maximalt fem deltagare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Please follow and like us: