Meny Stäng

Informationsmaterial om Covid-19 som riktar sig till barn och unga

Staden har tagit fram viktig information om hur man som vuxen kan bemöta barn och ungas oro. Det har också tagits fram information till grundskole- och gymnasieelever om hur de kan få stöd om de känner oro eller mår dåligt.

   

Please follow and like us: