Meny Stäng

Begripsam gör en viktig undersökning om hur personer med funktionsnedsättningar använder internet. Dina svar behövs!

Just nu genomförs en mycket viktigt undersökning. Den handlar om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet, datorer, smarta telefoner och surfplattor. Särskilt viktigt är det att få fram statistik på vilka eventuella svårigheter det kan finnas när det gäller att vara delaktig i det digitala samhället. Dagens statistik på det området är mycket bristfälligt.

Undersökningen pågår just nu och vänder sig till personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. Eftersom dessa personer kan ha svårt att svara på enkäter så finns det tre sätt att delta:
• Det går att svara på en enkät online: svara direkt på nätet 
• Det går att få hem enkäten och svara på papper
• Det går att bli uppringringd och intervjuad via telefon

Deltagare kan också få hjälp med att:
• Få frågor och svarsalternativ förklarade
• Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv

Pappersenkäter och telefonintervjuer kan beställas av Tommy Hagström på tommy.hagstrom(at)begripsam.se eller telefon 073-591 91 73.
Undersökningen genomförs av Begripsam AB i samarbete med KTH och ett stort antal organisationer inom funktionshinderrörelsen. Den är finansierad av Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket och har fått etiskt godkännande av KTHs etikgranskare. Ytterligare information om undersökningen finns på Begripsams hemsida.

Följ oss och dela gärna inlägget