Meny Stäng

Assistans är frihet! Rädda LSS! Stor manifestation i Stockholm 3 december

På internationella funktionshinderdagen lördag den 3 december hålls en landsomfattande manifestation: Assistans är frihet! Rädda LSS!

Vi kräver:
• Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
• Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
• Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Manifestationen i Stockholm kommer att genomföras på Norra Bantorget den 3 december kl 13.
Väl mött där! /den samlade funktionshinderrörelsen

Facebookeventet för manifestationen

Följ oss och dela gärna inlägget