Meny Stäng

Årsmötet 2015

Årsmötet inleddes även detta år med en av Eliane Högbergs fantastiska föreläsningar. Hon lät oss bekanta oss med några av de kvinnor som bott och verkat i Stockholm genom tiderna, bland annat journalisten och kvinnorättskämpen Barbro ”Bang” Alving och den vackra pigan ”Pilt-Carin” Ersdotter.

Efter fikapausen inleddes årsmötet. Ordförande Björn Boquist berättade i korthet om föreningens verksamheten under 2014 och de många uppskattade medlemsaktiviteterna. Styrelsen fick förnyat förtroende med Björn Boquist som ordförande.
Anna Kilander valdes in som ny suppleant i styrelsen på ett år och Airi Kärkkäinen Karlsson och Cecilia Lundberg valdes att sitta i valberedningen tillsammans med sammankallande Lottie Filipsson.

En riktigt givande dag! Nu tar den nya styrelsen tillsammans med kanslipersonal och er medlemmar nya tag i 2015!

Följ oss och dela gärna inlägget