Meny Stäng

Hjärnet – nätverk enbart för skadade medlemmar

Hjärnet är ett socialt nätverk enbart för medlemmar som har en egen skada. Deltagarna träffas, pratar, fikar eller hittar på något tillsammans. Tanken är att ge skadade medlemmar en mötesplats för att diskutera sin situation utifrån sin speciella skadebakgrund, att byta erfarenheter när inte alla andra hör. Att ventilera och prata med andra skadade som förstår. Hjärnet-grupperna planerar vad de ska göra med hjälp av länsföreningen. Verksamheten kan variera beroende på intressen och vilka förutsättningar som finns i gruppen och på orten. Variationsrikedomen är stor; matlagning, idrottsevenemang, muséeibesök, bowling, fiske, teater, resor, datacirklar, motion och mycket mer.

Hjärnet i korthet:
– bara för skadade Hjärnkraftare
– skapar sociala kontakter
– en mötesplats för erfarenhetsutbyte och stöd
– kan öka självförtroendet och ge insikter om de egna resurserna
– ökar Hjärnkrafts kunskaper om skadade, deras upplevelser och behov

Kontaktperson för Hjärnet i Stockholms län
Mats Schalling
tfn: 076-876 27 16
mejl: mschalling@hotmail.com

Kontaktperson för hela Hjärnet
Per-Erik Nilsson
tfn: 0478-109 30 eller 0704-41 32 55.
mejl: per-erik@hjarnkraft.se