Meny Stäng

Grattis till Hjärnteamet barn 10 år!

Hjärnteamet Barn i Stockholm firar att det är 10 år sedan teamet blev komplett (på kanelbullens dag).

Det är alltså tio år sedan Habilitering & Hälsa fick i uppdrag, våren 2011 att även ge långsiktiga rehabiliteringsinsatser till barn med varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada.
– Det skapades då ett tvärprofessionellt team för denna nya målgrupp vid Hjärnskadecenter. Den 4/10 2011 var teamet komplett och då hade vi vår första planeringsdag när alla var samlade, berättar Ylva Kruse, verksamhetschef.

Hjärnteamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog. Insatserna utgår från barnets och familjens behov. Efter kartläggning och bedömning görs en planering.
-Vi börjar alltid med en behovsbedömning för att tillsammans komma fram till vad familjen behöver men också vad de mäktar med att ta emot. De flesta av våra insatser handlar om att förmedla kunskaper om de osynliga funktionsnedsättningarna som en förvärvad hjärnskada medför. Vi erbjuder olika typer av informations- eller stödsamtal för föräldrarna, barnen och syskonen om den förändring i livet det innebär för familjemedlemmarna och barnet som fått skadan, säger Marie-Louise Kunkel, specialpedagog på Hjärnteamet Barn.

Hjärnteamet barn samverkar med barnets förskola eller skola för kunskapsöverföring om förvärvad hjärnskada, behov av anpassningar i skolan och särskilt stöd. Målet är att underlätta vardagen för barnet och ge så goda förutsättningar som möjligt att leva ett meningsfullt och självständigt liv samt utvecklas i sin egen takt.

– Vi samverkar i nästan alla ärenden med skolorna för att informera om hur skadan påverkat eleven och hur skolan kan tänka kring anpassningarna där. En förvärvad hjärnskada ger ibland även språksvårigheter och då är det viktigt att samverka med skolan kring detta. Många vi träffar är också hjälpta av att få hjälp med att hitta någon typ av kognitivt stöd som hjälper barnet med planering i vardag och skola. Råd och stöd för att barnet skall få en bättre sömn ges också ofta. De flesta av de barn vi träffar har inte så stor motorisk påverkan, men ibland behövs även råd och stöd kring motoriska rehabiliteringen, säger Marie-Louise Kunkel.

Hur kommer man i kontakt med Hjärnteamet barn?
Oftast kommer barnet via remiss från Neurorehabteamet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Föräldrar i region Stockholm kan kontakta Hjärnteamet barn själva via 1177.se.

Please follow and like us:
fb-share-icon