Meny Stäng

Neurorehab i grupp för personer med epilepsi

Efter sommaren tar vi på nytt emot deltagare till vår grupprehabilitering för personer med epilepsi här på Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal. Bifogar infoblad för mer information.

Planerad start är preliminärt i mitten/slutet av augusti. Perioden omfattar totalt 25 dagar och kommer ske tre dagar per vecka: måndag, onsdag och fredag klockan 9-12.

För att få komma till oss behövs remiss från läkare som skickas som konsultationsremiss via TakeCare. Remissblankett kan även hämtas på vår hemsida eller via vardgivarguiden.se

De patienter som remitteras till oss kommer kallas till inledande bedömningsbesök och om vi av någon anledning, antingen själva eller i samråd med patienten, inte bedömer att rehabilitering i just gruppform är aktuellt kan i stället eventuellt en individuell rehabperiod bli aktuell.

 

Gällande Covid-19

Även om vi såklart hoppas att vi i augusti har en annan situation med samhällssmitta förbereder vi oss för att fortsatt anpassa verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. Vi har ju vanan inne nu. Bland annat håller vi ned deltagarantalet i våra grupper så att det är möjligt att hålla tillräckligt avstånd mellan deltagarna. En del verksamhet förläggs utomhus i den mån vädret tillåter och tydlig information delges patienten kring att den som har symptom på covid-infektion eller varit frisk mindre än 48 timmar inte ska komma till oss.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer för personer som är i riskgrupp för svårt sjukdomsförlopp vid Covid-19. Dessa patienter rekommenderas att helt avvakta med deltagande i grupprehabilitering om de ej fått vaccin. Vi anpassar kontinuerligt våra rekommendationer utifrån hur riktlinjerna förändras.

Vi välkomnar nu remisser på patienter med behov av grupprehabilitering. Sprid gärna informationen vidare till patienter och andra remittenter.
Det går bra att kontakta mig eller någon av våra rehabassistenter Madeleine eller Katarina om ni har några frågor eller funderingar, telefonnummer till dagrehab är 08-400 291 39.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon