Meny Stäng

Årsmötet 2018

Vi är glada att så många hade möjlighet att delta på föreningens årsmöte. Vi behandlade dagordningen i sedvanlig ordning. Ett extra inslag detta år var en propposition från styrelsen angående stadgeändringar. Ändringarna rörde bland annat ett tillägg om föreningens värdegrund med stöd i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och hur medlemmar är skyldiga att efterfölja denna värdegrund. Årsmötet godkände stadgeändringarna. Dessa måste dock godkännas av förbundets styrelse innan de träder i kraft. Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt på vår hemsida och om/när förbundet godkänt stadgeändringarna kommer även dessa att finnas på hemsidan. Efter årsmötet berättade Micke från kansliet om den enkät som skickats ut till alla medlemmar. Svarsfrekvensen har varit stor och en slutgiltig sammanställning kommer att göras under våren. Denna kommer att presenteras i Hjärnbladet nr 3 2018 och på hemsidan.

Nya styrelsen:

Janne Hagström, ordförande omval 1 år
Mats Schalling, vice ordförande(1 år kvar)
Christer Nygren, ord. ledamot (1 år kvar)
Rolf Brewitz, ord. ledamot (1 år kvar)
Anna Kilander, ord. ledamot nyval 2 år
Zerya Güler, suppleant omval 1 år
Malin Blom, suppleant nyval 1 år
Joakim Lundberg, suppleant nyval 1 år

De nya ledamöterna Joakim Lundberg och Malin Blom presenterades i medlemsporträttet i Hjärnbladet nr 4 2017 respektive nr 1 2018. Björn Boquist, Michael Lundkvist och Lilia Kalmér lämnade sina förtroendeuppdrag. Ett extra stort tack till Lilia Kalmér för det arbete du gjort i styrelsen under de senaste åren!

Har du frågor om årsmötet eller vill ta del av handlingar, protokoll eller nya stadgar, kontakta kansliet på 08-447 45 31 eller via mejl:kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Föreningens stadgar och verksamhetsberättelser hittar du HÄR

Please follow and like us: