Meny Stäng

Årsmötet 2016

Ett 40-tal medlemmar samlades i HSO:s lokaler på St Göransgatan för att delta på årsmötet. Innan årsmötet började fick vi ta del av en av Eliane Högbergs fina Stockholmsföreläsningar. Eliane tog oss med på en vandring i ord och bild genom vår vackra huvudstad och dess historia. Ordförande Björn Boquist berättade sedan i korthet om föreningens verksamheten under 2015. Ett speciellt tack ägnades vår Hjärnet-ansvarige Mats Schalling som anordnat många aktiviteter för medlemmar under året som gott. Därefter kunde årsmötet inledas. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Janne Hagström valdes in som ny ordinarie ledamot på två år och Marlou Mönnig Vislie och Michael Lundqvist valdes in som nya suppleanter i styrelsen på ett år. Lottie Filipsson, Airi Kärkkäinen Karlsson och Cecilia Lundberg fick förnyat förtroende som valberedning.

Under årsmötet passade vi på att tacka Svante Norbäck för hans stora engagemang i styrelsen de senaste 6 åren. Tommy von  Hellens och Åke Grapengiesser som också lämnade styrelsen i och med detta årsmöte kunde tyvärr ej närvara.

Den nya styrelsen:
Björn Boquist, ordförande
Janne Hagström, vice ordförande
Rolf Brewitz, ordinarie ledamot
Mats Schalling, ordinarie ledamot
Lilia Kalmér, ordinarie ledamot
Anna Kilander, suppleant
Anita Ruotsalainen, suppleant
Marlou Mönnig Vislie, suppleant
Michael Lundqvist, suppleant

Följ oss och dela gärna inlägget